Cursussen

Volg een training bij Bureau Herstel

 Cursussen/trainingen in Twente:

Herstellen doe je zelf
Verbondenheid
W
erken met eigen ervaring
In september 2021 starten er weer nieuwe groepen. Door gevolg van de coronamaatregelen zullen wij intern de wachtlijst in de gaten houden.
Wellicht dat we eerder groepen starten. Ben je aangemeld dan krijg je per mail t.z.t. bericht van de coördinator van de cursus.

Digitaal Herstelverhaal
Gesprek met ervaringswerker
Photovoice
Signaleringsplan

Crisiskaart/Hulpkaart,
Lifechart, Autipas
Werken met WRAP ( In ontwikkeling )
Herstelwerkgroepen

Spellen (anti stigma)