Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van je eigen herstelervaring anderen te ondersteunen in hun herstel. Ervaringsdeskundigen zetten de algemene ervaringskennis in voor hulpverlening en stigmabestrijding.

De ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en de inzet van deze kennis in de dagelijkse praktijk is volop in beweging.

De ervaringsdeskundigen, die op vrijwillige basis bij Bureau Herstel werken, dragen bij aan het herstelproces van de cliënt. Zij zetten hun eigen ervaring in en proberen zo het eigen persoonlijke herstel over te brengen op de cliënt.

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om:

De inzet van ervaringskennis wordt steeds meer gewaardeerd. Het wordt gezien als nieuwe kennisbron in de reguliere GGZ.