Herstel is de eigen regie over een volwaardig leven terugkrijgen.

'Herstellen is een persoonlijk en uniek proces, waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn/ haar leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven' (Anthony, 1993).

Bij een Steunpunt Stemmen Horen kun je informatie en ondersteuning krijgen op het gebied van (leren omgaan met) stemmen horen, herstel, herstelondersteuning, emancipatie en ervaringsdeskundigheid. 

Ter ondersteuning van jouw herstelproces worden in Twente verschillende cursussen, trainingen en hulpmiddelen aangeboden. Hieronder tref je een opsomming van het aanbod aan. 

Openingstijden Bureau Herstel


In Twente zijn veel initiatieven die uitgaan van eigen kracht en regie.
Hieronder tref je een overzicht van deze initiatieven.